Användarvillkor

Välkommen till Massageutbyte.se eller 'sajten', en tjänst som erbjuds av Web Geek Enterprises Ltd. Du måste läsa och acceptera dessa bruksvillkor för att registrera dig som en användare ('medlem' eller 'användare'). Läs villkoren noggrant. Denna överenskommelse kan ändras när som helst, och ändringar träder i kraft så snart de lagts upp. Lägg till ett bokmärke för denna sida och kontrollera den regelbundet eftersom det är din uppgift att lägga märke till ändringar till den ursprungliga överenskommelsen. Du kommer också att notifieras av sajten per e-post om ändringar sker. Dessa bruksvillkor utgör kontraktet mellan dig och sajten.


Deklaration. Det är möjligt att andra Massageutbyte.se Medlemmar eller användare (inklusive olovliga användare, 'hackers') kan skicka dig störande eller anstötligt material på sajten och att du ofrivilligt blir utsatt för sådant störande eller anstötligt material. Det är också möjligt att andra erhåller personlig information om dig på grund av din användning av tjänsten, och att mottagaren kan använda sådan information för att störa eller skada dig. Sajten är inte ansvarig för användningen av personlig information du väljer att överlåta till tjänsten. Välj noggrant vilken information du delar med dig av på sajten eller skickar till andra medlemmar.


Behörighet. Du måste vara minst arton är gammal för att registrera dig som medlem till denna sajt. Medlemskap i tjänsten är ogiltigt där det är förbjudet. Genom att använda sajten, försäkrar du att du har rätten och förmågan att inträda denna överenskommelse och att följa alla bruksvillkor och att du är minst 18 år gammal eller att du är myndig om myndighetsåldern är högre än 18 år där du bor.


Avbrytningar. Sajtens tjänst kan avbrytas av många olika orsaker. I sådana tillfällen görs ersättning enligt vad som specificeras i Avgifter/avslutning-klausulen i detta kontrakt.


Massage. Det är möjligt att genom felaktig massage orsaka tillfällig eller permanent kroppslig skada. Sajtens användare granskas inte för kompetensnivåer att utföra massage och som en användare accepterar du att du kan orsakas skador då du deltar i ett massageutbyte. Genom att delta i massage med en annan av sajtens användare accepterar du att du har försäkrat dig om att den personen är kompetent att utföra massagen. Vidare accepterar du att förutom fall av illvilja eller bedrägeri du inte håller den andra parten skyldig för skador de orsakar.


Massageutbyte. Din överenskommelse att utbyta massage med en annan av sajtens användare är en överenskommelse mellan dig och den användaren och är en separat överenskommelse till denna. Vi råder dig att försäkra att villkoren du kommer överens om för ditt massageutbyte är acceptabla för dig. Du medger att om en dispyt uppstår mellan dig och en annan användare, att Massageutbyte.se inte på något sätt är ansvarig. Om en annan användare har brutit er överenskommelse bör du kontakta Massageutbyte.se genom att skicka e-post till admin@massageutbyte.se med detaljerna, så att vi kan upprätthålla en korrekt användning av sajten.


Avgifter/avslutning. Massageutbyte.ses användning och/eller beställningsavgifter visades vid registreringen och kan ändras tidvis. Om ändringar sker förblir din dåvarande beställning giltig tills den föråldras. Sajten reserverar rätten att avsluta din tillgång till sajten med eller utan orsak. Sajten kan avsluta ditt medlemskap genom att skicka dig en notis till dig på e-postadressen du gav vid din registrering eller en e-postadress du senare lagt till. Om MassageUtbyte avslutar ditt medlemskap till sajtens tjänst för att du brutit denna överenskommelse har du inte rätt att återbetalas någon del av din beställningsavgift. Även efter att denna överenskommelse avslutas är delarna som relaterar till skyddet av sajtens medlemmar, sajtens kommersiella integritet och sajtens allmänna skydd, fortfarande i kraft. Avgifter betalas på förhand och är inte återbetalbara förutom om sajten dras bort från marknaden eller tillfälligt är otillgänglig till medlemmarna, på grund av fel i sajten, en värdservers fel, virusinfektion eller dylikt, i vilket fall medlemmar krediteras med ett belopp som är proportionellt till beställningstiden och tiden då sajten inte var fullt användningsbar. Tidsperioder avrundas uppåt till hela dagar. Om majoriteten av tjänsterna sajten erbjuder dras bort permanent får du en kredit på hela beställningsavgiften minus vad det skulle ha kostat att beställa den tid som redan förlupit i beställningsperioden.


Medlemskap med garanterat partnerskap. Vissa medlemskapsuppgraderingsalternativ kan reklamföras specifikt som 'MEDLEMSKAP MED GARANTERAT PARTNERSKAP'. Dessa uppgraderingsalternativ har alla ett visst antal garanterade partnerskap, som om inget annat nämns är 1. Ett partnerskap definieras som ett massageutbyte minst en gång med en medlem eller utbytet av externa kontaktinformationer (e-postadress, telefonnummer, adresser etc.) med en annan medlem. Flera utbyten med samma medlem räknas som ett partnerskap. Massageutbyten kräver ofta utbytandet av kontaktinformation av praktiska skäl, och ibland kan arrangemangen misslyckas. Sajten kan inte övervaka sådana misslyckanden och medlemmen accepterar detta. Vilket som helst utbyte av externa kontaktinformationer räknas därför som ett lyckat partnerskap med den medlemmen. Om du inte lyckas hitta den definierade mängden partnerskap inom tiden för ditt garanterade medlemskap kan du ansöka om att förlänga din medlemskapsperiod via vår Kontakta Oss-sida. Sådana ansökningar kan göras upp till sju dagar efter att den nuvarande uppgraderingsperioden har löpt ut. En e-post skickas ut (mottagandet kan inte garanteras) som en påminnelse om att uppgraderingsperioden håller på att närma sitt slut men medlemmarna måste själv övervaka situationen. Sajtens administratör granskar sedan din meddelandehistoria för att se om en förlängning av uppgraderingen är motiverat och lägger till extra tid till din betalda period tills du har hittat önskade mängd partnerskap. Vid behov kan även förlängningen förlängas.


Okommersiellt bruk av medlemmarna. Webbsajten är endast till för medlemmarnas personliga bruk och får inte användas i samband med kommersiella strävningar. Organisationer, företag, och/eller affärer kan inte bli medlemmar och bör inte använda tjänsten eller sajten av något som helst skäl. Olaglig och/eller olovlig användning av sajten, inklusive samlandet av användarnamn och/eller e-postadresser från medlemmarna med elektroniska eller andra medel med syftet att skicka oönskad e-post eller olovlig inramning eller länkning av webbsajten, kommer att undersökas, och lämpliga rättsliga åtgärder tas mot förbrytarna, inklusive civila och brottsfall.


Övervakning. Vi reserverar rätten att övervaka all kommunikations som skickas från eller mottas på sajten för alla resonabla administrativa orsaker. Om sajten så vill kan den avlägsna sådant material för orsaker som innehåller brott mot denna överenskommelse.


Innehåll du erbjuder. Genom att ladda upp innehåll till vilket som helst område av sajten som är tillgängligt för vanliga användare, ger du automatiskt rätten, och försäkrar att du har rättighet att ge rätten till, åt sajten att använda, kopiera, uppvisa, visa och distribuera information och innehåll och att skapa derivativa arbeten, eller införliva i andra arbeten, den information och det innehåll du laddar upp. Om du inte är en beställande användare av sajten försöker du inte ge andra användare din kontaktinformation som kunde möjliggöra kontaktande utanför sajten. Sådan information innehåller men är inte begränsat till: e-postadress, adress, gatuadress, telefonnummer, url och namn.


Upphovsrättsbeskyddat innehåll på Massageutbyte.se. Sajtens äger och behåller alla rättigheter till sajten och tjänsten. Sajten innehåller upphovsrättsskyddat material, avvaktande varumärken, och annan patentskyddad information om sajten och dess licensierare. Du får inte kopiera, ändra, publicera, skicka, distribuera, uppföra, visa eller sälja information från sajten utan särskilt skriftligt tillstånd.


Delandet av innehåll. Allt innehåll inklusive men inte begränsat till bilder, personlig information, profilinformation, preferenser och meddelanden som en medlem ger ut kan delas med andra massageutbytessajter som är våra partners. Medlemmar som hittas på denna sajt kan ha registrerat sig via en annan massageutbytes-partnersajt.


Meddelandegräns. För att minska spam kan meddelandegränser aktiveras med jämna mellanrum. Lägsta antalet meddelanden tillåtna per dag kommer att vara 20.


Restriktioner och begränsningar. Du kommer inte att använda sajten till att:-
a) förmedla kedjebrev
b) kränka rätten till sekretess, äganderätten, eller någon av en persons andra rättigheter
c) distribuera, marknadsföra eller på annat sätt publicera material som försöker värva pengar, reklamer eller andra produkter eller tjänster
d) distribuera eller ladda upp virus, trojaner eller gör något annat som kan orsaka skada till sajten oberoende av avsikten
e) skicka meddelanden, bilder eller inspelningar eller använder tjänsten på ett sätt som:
i) kränker, plagierar eller bryter en tredje parts rättigheter, inklusive copyright och varumärkesrätt, sekretess eller personliga äganderätter, eller
ii) är bedragande eller annars olagligt eller bryter någon lag.
f) ladda upp till sajten eller distribuera till andra medlemmar sådant innehåll som resonabelt kan anses vara störande, anstötligt eller förolämpande.
g) ladda upp innehåll till din profil som innehåller sätt att kommunicera utanför denna hemsida.


Strafflöshet från medlemmar. Du bekräftar att du håller Massageutbyte.se, Inc., dess tjänstemän, direktörer, anställda och tredje parter strafflösa för din användning av Massageutbyte.se-tjänsten och står för alla kostnader och eventuella förluster (inklusive skäliga juristkostnader) som uppstår av utbytandet av massage, inklusive eventuella brott mod denna överenskommelse.


Kontostatus. Ditt konto kommer anses som ’aktivt’ tills:
a) du säger upp det,
b) (gäller endast EU, Storbritannien och Schweitz) 6 månader efter att vi har konstaterat att vi inte längre kan nå dig via e-post, du har inte loggat in och du har aldrig uppgraderat ditt konto,

Personuppgifterna tillhörande inaktiva konton raderas inom 30 dagar. Konton som blockeras på grund av brott mot detta användaravtal eller för anknytning till ekonomiskt bedrägeri kommer inte att raderas för att underlätta vid eventuell rättslig undersökning.


Klagomål. För att lösa klagomål du har angående sajten bör du först kontakta Kundtjänsten via hemsidans Kontakta Oss-sida.


Annat. Denna överenskommelse, som accepteras då man börjar använda sajten och vidare bestyrkt genom att bli en medlem av sajten, innehåller hela överenskommelsen mellan dig och Massageutbyte.se då det gäller användningen av sajten. Om någon del av denna överenskommelse visar sig vara ogiltigt är resten av överenskommelsen i kraft. Du accepterar att denna överenskommelse och andra införlivade överenskommelser automatiskt kan associeras med en tredje part av Web Geek Enterprises Ltd, enligt vårt eget omdöme. Rubrikerna finns till av syftningsorsaker och är inte menade att definiera, konstruera eller begränsa styckets omfattning.


Dispyter. Detta kontrakt är skrivet under Förenta Kungadömets lagar och alla dispyter som kan uppstå från det skall behandlas i rättssystemet i UK enligt UK-lagar.


Notiser/annat: Om inte annat uttryckligen nämns bör alla notiser skickas per post till:


Web Geek Enterprises Ltd. 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX, UK