Sekretesspolicy

Senast uppdaterat 2018-05-22

Din integritet är viktig för Massageutbyte.se ('vi', 'MassageUtbyte', eller Hemsidan) som ägs av Web Geek Enterprises Ltd. Vi utvecklade denna sekretesspolicy för att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter när du skapar ett Massageutbyte.se-konto, interagerar med vår kundsupport, besöker Massageutbyte.se eller andra Web Geek Enterprises Ltd-hemsidor som länkar till denna sekretesspolicy.

Datakontrollern
Vi är Web Geek Enterprises Ltd och vi är datakontrollern. Vårt registreringsnummer med Information Commissioner’s Office är xxxx
Du kan kontakta oss på privacy@webgeekenterprises.com om du har några frågor. Du kan också skicka brev till: 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX, UK

Dina Rättigheter
Du som bor inom EU har rätt enligt den allmänna dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation):
1. Att bli informerad om vår användning av dina personuppgifter
2. Att rätta dina personuppgifter om de är felaktiga och att korrigera ofullständiga personuppgifter
3. Att motsätta dig användningen av dina personuppgifter
4. Att begränsa användningen av dina personuppgifter
5. Att få dina personuppgifter raderade (rätten att ”bli bortglömd”)
6. Att kräva tillgång till dina personuppgifter och information om hur vi använder dem
7. Att flytta, kopiera eller överföra dina personuppgifter (”uppgifters portabilitet”)
8. I relation till automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering

Du har rätt att registrera ett klagomål hos tillsynsmyndigheten – Information Commissioner’s Office (ICO). ICO har i uppgift att tillämpa och investigera kompabilitet med dataskyddslagar.
Hjälp: 0303 123 1113
Hemsida: https://ico.org.uk
Postadress:
Customer Contact
Information Comissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
SK9 5AF

Med ”personuppgifter” menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.
DE OLIKA SORTENS UPPGIFTER VI SAMLAR
* E-postadresser, personliga egenskaper, partnerpreferenser (definerar inte sexuell läggning), platsinformation, och annan valfri profilinformation.
* Valfria bilder
* Betalningsinformation inklusive kreditkorts- och bankuppgifter (fakturaadress), namn.
Följande information är valfri, men bedöms vara av känslig karaktär:
* Partnerpreferenser (inklusive kön och etnicitet av partner), egen etnicitet.

Anledning och Legala Grunder:
1. Web Geek Enterprises Ltd använder dina personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera avtalad tjänst. Web Geek Enterprises Ltd sparar också din e-postadress i syfte att skicka viktig information om dina Web Geek Enterprises Ltd-produkter, appar, tjänster som du har anmält dig för, så som uppdateringar om nätverksaktivitet, viktig säkerhetsinformation eller ändringar i detta sekretessavtal. Det juridiska skälet för sparandet av dessa personuppgifter i detta syfte är kontrakt.
2. Web Geek Enterprises Ltd sparar också din e-postadress för att associera den med ditt Web Geek Enterprises Ltd-konto när du interagerar med vår kundtjänst. Det juridiska skälet för sparandet av dessa personuppgifter är vår äkta önskan att tillhandahålla hög kvalitet gällande kundtjänst.
3. Om du ger frivilligt medgivande att få marknadsföringsinformation från Web Geek Enterprises Ltd kommer vi även spara din e-postadress i syfte att skicka marknadsföringsinformation om Web Geek Enterprises Ltd tjänster och appar. Det juridiska skälet för sparandet av dessa personuppgifter är ditt medgivande. Du kan ta tillbaka ditt medgivande när som helst genom att ändra dina inställningar i ditt Web Geek Enterprises Ltd-konto eller genom avregistreringslänken som finns i slutet av marknadsföringsbreven.

Överföring och Delning av Personuppgifter
Web Geek Enterprises Ltd är ett globalt företag. För att kunna erbjuda våra produkter, appar och tjänster kan vi behöva förflytta dina personuppgifter till andra länder.

När du skapar ett Massageutbyte.se-konto, lägger till personuppgifter i din profil eller laddar upp data till ditt Massageutbyte.se-konto kommer dina personuppgifter att samlas och sparas på Web Geek Enterprises Ltd servrar i USA. Personuppgifter avseende personer som bor i ett EES-land eller Schweitz kontrolleras av Web Geek Enterprises Ltd.

Med förbehåll för gällande dataskyddslag kan vi dela dina personuppgifter med:
* Underleverantörer och andra personer som hjälper oss leverera våra produkter och tjänster
* Våra juridiska och andra rådgivare, inklusive revisorer
* Bedrägeriutredningsbyråer, kreditbyråer, och inkassobyråer
* Domstolar, för att följa juridiska krav, och för rättskipning
* Vid nödfall eller för att på annat sätt skydda dina intressen
* Någon annan när vi har ditt medgivande eller som krävs av lagen

Cookies och Liknande Teknologi
För att underlätta analys av hur du och andra navigerar Web Geek Enterprises Ltd hemsidor, och sammanställa aggregerad statistik om hemsideanvändning och svarsfrekvens samlar vi, med hjälp av tredjeparts analystjänstleverantörer, in viss information när du besöker vår hemsida. Denna information inkluderar IP adress, enhetens geografiska plats, typ av webbläsare, webbläsarspråk, datum och tid, tid spenderad på hemsidan, sidvisningar och sidelement (t.ex. länkar) som du klickar på. Vi kan använda cookies, pixeltaggar, web beacons, clear GIFs eller andra liknande verktyg på vår hemsida eller i våra e-postmeddelanden för att hjälpa oss samla in och analysera sådan information. Vi använder denna information för att kunna erbjuda bättre och mer relevant innehåll på vår hemsida, för att kunna mäta effektiviteten av reklam, för att identifiera och åtgärda problem, och för att förbättra din generella upplevelse av vår hemsida. Vi kan också använda en eller flera leverantörer av tredjepartstjänster för att erbjuda reklam på våra vägnar. De kan använda pixeltaggar eller annan liknande teknologi för att samla information om dina besök till hemsidor, och de kan använda den informationen för att skicka riktade reklammeddelanden till dig. För mer information om detta, och för att välja bort sådan insamling av dina personuppgifter av våra tredjepartsleverantörer, gå till NetworkAdvertising.org

Om du inte vill att information samlas på detta sätt finns ett enkelt sätt i de flesta webbläsare som låter dig automatiskt avböja många av dessa teknologier, eller ges valet att avböja eller acceptera dem.
Om du bor inom EU eller annan jurisdiktion som kräver att vi får ditt medgivande att använda cookies på våra hemsidor kommer du att få möjlighet att hantera dina cookie-preferenser för hemsidan via din webbläsares inställningar (förutom att vissa cookies är en del av hemsidans kärnfunktion, dessa kan inte väljas bort).
Här är en lista av cookies (namn och utfärdare) som används av Web Geek Enterprises Ltd

Myapp – Massageutbyte.se
_gat_UA – Google Analytics
_gid – Google Analytics
_ga – Google Analytics

Här är några exempel på tredjepartsleverantörer av analyser och liknande tjänster som vi använder:
Analystjänster:
* Google: Google Analytics används för att följa hemsidestatistik och användardemografier, intressen och beteende på hemsidor. Vi använder också Google Search Console för att lättare förstå hur våra besökare hittar vår hemsida och för att förbättra vår sökmotorsoptimering. Ta reda på mer om hur denna analysinformation används, hur du styr användandet av din information och hur du väljer bort att få din data insamlad av Google Analytics.

Reklamtjänster:
* Doubleclick by Google: reklam på internet. Läs mer om Googles sekretessavtal här
Andra:
* Stripe: Betalplattform. Läs mer om Stripes sekretessavtal här
* Paypal: Betalplattform. Läs mer om Paypals sekretessavtal här


Sparande av Personuppgifter
Följande kriterier används för att säkerställa retentionsperioden för dina personuppgifter:
* Vi kommer att spara dina personuppgifter, inklusive meddelanden/begäran så länge ditt Massageutbyte.se-konto anses vara aktivt.
* Vi kommer att radera teknisk information om dina besök på Massageutbyte.se efter 26 månader för din långsiktiga integritet.
* Vi kommer att spara betalinformation i 7 år enligt bokföringslag.

Barn
Vi ber personer under 18 år att inte dela personuppgifter med Web Geek Enterprises Ltd. Om vi uppmärksammar att vi har sparat personuppgifter för personer under 18 år kommer vi att vidta åtgärder och radera informationen så snart som möjligt.

Säkerhet
Vi har säkerhetslösningar på plats i syfte att bevara anonymiteten i alla personuppgifter vi sparar och kontrollerar, inklusive att endast ge tillgång till personuppgifter till anställda och auktoriserade tjänstleverantörer som kräver sådan information för skälen beskrivna i detta dokument. Vi har administrativa, tekniska och fysiska skyddsmekanismer i syfte att skydda mot obehörig tillgång till, användning, ändring eller publicering av personuppgifter som vi sparar eller kontrollerar.
* För en ökad säkerhetsnivå kan tillgång till dina personuppgifter på vissa av våra hemsidor vara skyddad med automatiskt genererade lösenord, eller ett lösenord som du valt.
* Vi rekommenderar starkt att du aldrig berättar ditt lösenord för någon.
* Vi kommer aldrig att be dig om ditt lösenord i någon oönskad rådgivning.


Sekretessavtalets Uppdateringar
Vi kan komma att uppdatera detta Sekretessavtal med jämna mellanrum när vi lägger till nya produkter och appar, i takt med att vi förbättrar befintliga erbjudanden och i takt med såväl teknologisk som juridisk utveckling.
Vi kommer att meddela dig om dessa ändringar är av väsentlig karaktär och kommer, där det regleras i lag, att inhämta ditt medgivande. Detta meddelande kommer att ske via e-post eller genom att annonsera information om ändringar på Web Geek Enterprises Ltd hemsidor och appar som länkar till detta Sekretessavtal.
Du kan se när detta Sekretessavtal är senast reviderat genom att se ”Senast Uppdaterad” högst upp på denna sida. Alla ändringar träder i kraft när den reviderade versionen publiceras.